Актуално

default
УСПЕХ за българската фармацевтика "RENOHELP  USA"
15.10.2018

УСПЕХ за българската фармацевтика "RENOHELP USA"

Изключително висока оценка и обясним интерес предизвика докладът за резултатите от проведеното клинично проучване за терапевтичната ефективност на продукта RENOHELP  USA, представен на Националната конференция по нефрология (27-30 септември 2018 г.). Докладът върху изпитанието на продукта, който спечели овациите на участниците в конференцията, бе изнесен лично от проф. д-р ЕМИЛ ПАСКАЛЕВ дм, дмн, началник на Клиниката по нефрология и трансплантация в УМБАЛ „Александровска“ - София.      

 
Категоричната оценка, изразена като резултат от клиничното изпитване  е, че RENOHELP  USA  Е ИНОВАТИВЕН ПРОДУКТ, КОЙТО ПРЕДЛАГА НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТИТЕ С ХРОНИЧНИ БЪБРЕЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ. Реалният позитивен ефект върху бъбречната функция от приема на продукта е изразен в доклада чрез графики, проследяващи понижението на азотсъдържащите фракции в кръвта, чиито стойности са драстично високи при пациентите с бъбречни заболявания.
  

ПРОВЕДЕНИ 3-МЕСЕЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

Основните изводи, направени след проведените 3-месечни изследвания са, че приложението на  RENOHELP  USA е довело до сигнификантно понижение на серумния креатинин и повишение на гломерулната филтрация при пациентите с хронично бъбречно заболяване. Което несъмнено води до забавяне на прогресията на болестта. Отчита се също така  понижение на нивото на пикочната киселина и холестерола, повишение на хемоглобина и серумното желязо и стабилизиране състоянието на пациентите.

RENOHELP USA - резултати и оценка. FDA регистрация

 
В групата на проучваните болни, се казва още в доклада, не са забелязани проявления от странични ефекти. Така RENOHELP  USA , произведен от пловдивската фирма „Дойч“,  получи признанието на високо  ефективен продукт с  приложение при терапията на пациентите с ХБЗ.
 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ИЗСЛЕДВАНЯ


Графика №1
Креатинин - бъбречна функция


Установена е изразена промяна на нивото на серумен креатинин със статистическа значимост, което категорично доказва ефект на подобряване на бъбречната функция на изследвания продукт, представено на графика №1


Графика №2
Гломерулна филтрация - бъбречна функция


Гломерулната филтрация, регистрира по-високи стойности, изразени със статистическа значимост, което също потвърждава позитивният ефект на продукта върху бъбречната функция, представено графика №2


Големият интерес на всички присъстващи и високите оценки за продукта RENOHELP  USA имат още по-голяма стойност, тъй като станаха достояние по време на този изключително авторитетен форум, проведен в кк „Албена“, на който присъстваха над 200 водещи специалисти в нефрологията от цялата страна, както и гости от чужбина. Форум, където ежегодно се изнасят съобщения за  проведени важни научни изследвания и за най-новите постижения в областта на медицината.

 

ФИРМА "ДОЙЧ" ЕООД - РЕГИСТРИРАНА ПО FDA

А това, че RENOHELP  USA се произвежда и се изнася в САЩ със съответната регистрация в Американската агенция за контрол на храните и лекарствата FDA и под нейния строг контрол доказва, че продуктът е изцяло съобразен с високите изисквания за качество и безопасност на продуктите, които се предлагат на американския фармацевтичен пазар.


Така RENOHELP  USA е високо оценен не само от водещите специалисти у нас, но получи признанието на FDA, известна със изключително строгите си изисквания към продуктите, които стъпват на щатския пазар.  

ПОВЕЧЕ ЗА RENOHELP USA, ВИЖТЕ ТУК... 

Дойч ООД
„DOYCH Ltd“ е български производител на натурални хранителни добавки, храни за специални медицински цели и козметични средства, ситуиран в град Пловдив. Произведена и разработена с високо качество, доказана ефективност и безопасност, продуктовата гама на българският производител, бързо завоюва лидерски позиции на пазара и печели трайно доверието на своите потребители. Отговаряйки на всички европейски изисквания, фирма „DOYCH Ltd“ произвежда своите продукти в собствена и модерна производствена база и притежава необходимите сертификати за производство. 
Виж повече за нас